KChB Tarnobrzeg  
Strona główna
Kim jesteśmy Zmienione życie
Kurs Biblijny dla Ciebie
Artykuły
Kontakt
Ciekawe Linki 

Kościół Chrześcijan Baptystów - Zbór w Tarnobrzegu
Czy wiesz gdzie spędzisz wieczność?

"A skąd mogę wiedzieć?" może zapytasz.
Dzięki Bogu, według Biblii możesz nie tylko wiedzieć, ale również zdecydować, gdzie spędzisz wieczność.
Wszyscy wierzymy - a przynajmniej większość z nas twierdzi, że wierzy - iż Biblia jest Słowem Bożym. Wierzymy w wieczność i wiemy, że życie jest krótkie. Biblia stwierdza "Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika." (List Jakuba 4,14)

Dziwna niekonsekwencja

Wielu twierdzi, że wierzy w niebo i piekło, a mimo to, niestety wykazuje małe zainteresowanie swoją wiecznością. Dużo bardziej jesteśmy zajęci tym życiem niż przyszłym, mimo tego, iż wiemy, że wieczność nie ma końca. Słowo Boże opisuje wieczność jako coś, co trwa "na wieki wieków" czyli na zawsze. (Księga Objawienia 22,5)
Tylko pomyśl... wieczność, w której będziemy przebywać bez końca, w doskonałym raju zwanym Nowym Niebem i Nową Ziemią bądź w okropnym bólu i stanie, które Jezus nazwał ciemnością, płaczem i zgrzytaniem zębów, Gehenną, czy hadesem.

Na pewno wszyscy zgodzimy się, że rozsądnym byłoby przygotować się na wieczność teraz, zanim będzie na zawsze za późno. Bóg mówi "A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd" (List do Hebrajczyków 9:27) Biblia naucza, że po śmierci kolejnym doświadczeniem będzie sąd, i nie będzie już szansy na zmianę wiecznego przeznaczenia.

Ślepe uliczki

"Przecież",- odpowiesz - "wierzę w Boga, chodzę do kościoła, i żyję najlepiej jak umiem. Co jeszcze mogę zrobić?". Przyjacielu, wiara w to że Bóg istnieje, chodzenie do kościoła i dawanie z siebie wszystkiego są godne podziwu, ale według Słowa Bożego, nie mogą one sprawić, że trafisz do Nieba. Według Bożego Słowa, członkostwo w kościele, chrzest, czy inne religijne rytuały, oraz dobre uczynki nie mogą zapewnić nam Życia Wiecznego.
Bóg jednak przygotował odpowiedź na pytania dotyczące życia i śmierci oraz życia wiecznego i potępienia. Jest to odpowiedź tak prosta, że czasami aż, niezauważana.

Klucz do NiebaPrzywódca religijny o imieniu Nikodem przyszedł do Jezusa pewnej nocy szukając pomocy. Jezus powiedział mu "Musisz się narodzić na nowo", i rozszerzył to obejmując wszystkich nas i podkreślając "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." (Ew. Jana 3,3). Wydaje się to trochę dogmatyczne, ale to są słowa samego Jezusa. Dziś niektórzy pytają się jak Nikodem - "Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Nie może przecież wejść powtórnie do łona swojej matki, aby się narodzić jeszcze raz!" (Ew. Jana 3,4). Odpowiedź Jezusa brzmi: "Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest." (Ew. Jana 3,6). Zaraz potem z ust Jezusa raz jeszcze pada oświadczenie, iż człowiek musi doświadczyć duchowego odrodzenia, aby wejść do nieba - "Musicie się na nowo narodzić." (Jana 3,7)

Pozwól że zadam Ci proste pytanie: Czy Ty narodziłeś się na nowo? Czy doświadczyłeś duchowego odrodzenia, o którym mówi Jezus? To jest jedyna rzecz, według Biblii, która ma wpływ na twoją wieczność. Czy też ciągle jesteś jeszcze przed tym doświadczeniem?
Dla tych, którzy naprawdę chcą wiedzieć co to znaczy i jak narodzić się na nowo, odpowiedź pochodzi prosto z Bożego Słowa:

Po pierwsze: Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami i wszyscy naruszyliśmy Boże prawo. Gdyby nie Jezus, wszyscy powinniśmy ponieść winę za nasz grzech. Biblia mówi, "wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej... Nie ma ani jednego sprawiedliwego... nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył.... Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.... Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego." (Rzymian 3,23.10; Kaznodziei Salomona 7,20; 1 Jana 1,8.10)Po drugie: Musimy odwrócić się od naszych grzechów, przeciwstawić się im. Biblia mówi, że Bóg "wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali" (Dzieje Apostolskie 17,30) Jezus powiedział: " jeżeli się nie upamiętajcie, wszyscy podobnie poginiecie." (Ew. Łukasza 13,3). Nie jest aż tak trudno się upamiętać (odwrócić od grzechów), kiedy zatrzymamy się na chwilę i pomyślimy o tym, ile nasze grzechy kosztowały Boga. To przez nasze grzechy Syn Boży, Stwórca i Pan Wszechświata, opuścił Niebo i przyszedł na ziemię w osobie Jezusa, aby cierpieć, przelać swą krew i umrzeć - aby uzyskać dla nas przebaczenie. "Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje;" (1 List Jana 3,16) Jezus wziął na siebie karę za nasz grzech. Karę która spadłaby na nas, gdyby nie została złożona na Niego. (Księga Izajasza 53,5-6) Potem Jezus zmartwychwstał udowadniając swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Jezus więc realnie ŻYJE!Po trzecie: Skoro tak, musimy uznać Jezusa jako autentycznego i jedynego Pana naszego życia, i naszego jedynego Zbawiciela, dzięki któremu będziemy mogli otrzymać Życie Wieczne. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy o Jezusie, że "na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego." (Ew. Jana 1,10-12) Przyjęcie Jezusa oznacza również, że odtąd będzie On tym którego będziemy chcieli słuchać i komu będziemy całkowicie ufać. Bóg obiecuje w Biblii, że ci, którzy to uczynią, otrzymają przebaczenie grzechów. Tym samym, to Bóg gwarantuje nam zbawienie i rezerwuje dla nas "dom" w niebie. I właśnie, na podstawie autorytetu Jego Słowa, (a nie naszego mniemania) możemy wiedzieć gdzie spędzimy wieczność. Bóg przez Apostoła Jana mówi: "To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny." (1 List Jana 5,13) A Jezus obiecuje "kto słucha Słowa mego i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota." (Ew. Jana 5,24)

Będziesz musiał podjąć decyzję

Czy rozumiesz, że sam musisz rozstrzygnąć sprawę swojej wieczności ? Nikt inny nie może tego zrobić za Ciebie! Czy to uczynisz? Możesz to zrobić nawet w tym momencie. Mam szczerą nadzieję, że nie będziesz zwlekał w nieskończoność, gdyż Biblia przestrzega przed lekceważeniem tej ważnej kwestii. Nikt z nas nie wie, czy jutro będzie żył. Skoro tak, to już dziś podejmij kroki, aby być pewnym swojego zbawienia. Zadecyduj o swoim życiu, i wreszcie zaufaj do końca Chrystusowi, który żyje, wie o Tobie wszystko, i oddał za Ciebie swoje życie.

Możesz pomodlić się do Boga tą prostą modlitwą. Jeżeli zrobisz to szczerze, Bóg usłyszy ją. Jezus powiedział: "tego który do Mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę" (Ew. Jana 6,37)

Boże, chcę być pewny mojej wieczności, dlatego wyznaję i odwracam się od moich grzechów i przyjmuję Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Czynię to świadomie, powierzam Mu moje zbawienie i moją wieczność.

Co dalej? To dopiero początek życia duchowego. Przed tobą wiele niesamowitych doświadczeń, ale i prób. Jednak nie będziesz sam. Jezus przecież żyje, i obiecuje swoją pomoc każdemu, kto postanowił Mu zaufać, i powierzyć swoje życie w Jego ręce. Również my jesteśmy gotowi Ci pomóc. W każdej chwili możesz z nami się skontaktować.

Copyright KChB Tarnobrzeg 2006

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglšdarce.
Korzystajšc z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglšdarki.